IES-mart

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

OHKURA,Hybrid Recorder,เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

http://ies-electric.blogspot.com/

OHKURA/Hybrid Recorder ohkura

hybridge recorderhttp://www.siaminstrument.com

ohkura

Ohkura RM10C

Hybrid Recorder

Outline RM10C is a 100㎜ recorder with large-sized digital indication display.
There are Pen recording and Dot point recording, and Pen recording is 1&2 continuous pen recording, and Dot point recording is 6 dot point recorder.

Characteristics
■ The size of depth is short
  Making the size of depth 150㎜, the structure has become able to be attached to small panels. This contributes to lower the total cost.
■ Excellent resistance against dust and water
  The structure which is tolerable against installment in the unfavorable environment (foods, incinerator etc.): IP65 is adopted for the front door.
Large sized LED indication
  Adopted large size LED; the letter size is 18㎜.
Excellent operational function
  Adopted 5 keys that are easy to operate and standardized operational process.
Standardization of consumables
  Considering customers' usability, consumables are standardized.

Specification
Input signals
 Linear voltage: ±10mV, 0~20mV, 0~50mV, ±200mV, ±1V, ±10V、0~5V
 Thermal electro resistance: R,S,B,K,E,J,T,C,N, PR40-20, PLⅡ, Au-Fe, U, L
 Temperature resisting body: Pt100, JPt100
 linear currency: 4~20mA DC (Shunt resistance outer attachment: 250Ω)

Functions and features
 Digital accuracy regulations: By the range table(By the measurement range of mV, V input. TC and RTD are individual)
 Insensitive zone: within 0.2%
 Input resistance: mV, TC(No burn out); 10MΩ+
    mV, TC(Burn out); 200kΩ+
    V ; 1MΩ+
    mA ; 250Ω (Shunt resistance; outer attachment)
 Permitted signal power supply. ; mV,TC(No burn out); below 10kΩ
     mV, TC(Burn out); below 100kΩ
     V ; below 1kΩ
     RTD; below 10Ω(per 1 line)
 Normal mode removal ratio; 60dB + (50/60±0.1Hz)
 Common code removal ratio; 140dB +(50/60 ±0.1Hz)
 Insulated resistance; each terminal - earth---0.5kV DC 20MΩ
      1.5kV DC, 1 min.
 Voltage resistant ; Between power supply terminal and connected terminal ; 1.5kV AC, 1min.
    Between input terminal and connected terminal; 0.5kV AC, 1min.
    Betweeb input terminals; 0.2kV AC, 1min.
 Between channels maximum noise voltage: 200V AC at 50/60Hz
 Vibration resistant: 10~60Hz less than 1m/s2
 Shock resistant: Less than 2m/s2
 Time accuracy : less than ±50ppm
 Recording paper sender accuracy regulation : less than ±0.1%(However, the elasticity of the paper is not included in case of sending more than 1000㎜)

Structure
 Installation: Built-in panel (vertical panel); installment angle backward inclination within 30°
 Material(color): Case; Poly Carbonate (Black)
    Glass 10% UL94 - V2
 Door: Dust proof, Jet stream proof(IEC529-IP65 base)

• True Hybrid Design - Units offer fully programmable features including: input types, chart speed, data recording session and intervals, scaling, alarm points, etc.

• True Multi-Input - Units feature true multi-input capabilities: 13 thermocouple types, 1 RTD type, 1 current inputs, and 7 voltage inputs.

• Computer Communications - All units feature RS-232C communication interface.

• Large/Full Function LED Display- All units feature full function digital display of channel number, PV value, and recording and alarm status, etc. Bright red 18mm display.

• 1, 2, And 6 Point Versions Available - Units are available in either 1 or 2 channel, or 6 point recording versions.

• Designed For Harsh Environments - Units rated to IP65, and constructed of flame resistant resin.

• Compact Design - Unit measures only 150 mm in depth and weighs less than 1.5kg.

• Safety Approvals - UL, CSA and CE Safety Approvals.

• Warranty - All units manufactured to strict ISO standards and offer full 2 year manufacturers warranty.

• Low Cost - Most advanced price/performance package available.

http://www.siaminstrument.com

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

HEATER ผลิตสั่งทำฮีตเตอร์ทุกชนิด สินค้ารับประกันคุณภาพ


HEATER คืออุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความร้อนแบ่งเป็นหลายประเภทดังนี้
1.ฮีตเตอร์แท่ง Cartridge Heater
2.ฮีตเตอร์ครีบ Finned Heater
3>ฮีตเตอร์จุ่ม Immersion Heater
4>บ็อบบินฮีตเตอร์ Bobbin Heater
5>ฮีตเตอร์อินฟราเรด Infrared Heater
6>ฮีตเตอร์รัดท่อ Band Heater
7>ฮีตเตอร์แผ่น Strip Heater
ฮีตเตอร์แท่ง สำหรับใส่โมลCartridge Heater

ลักษณะการใช้งานทั่วไปของ Cartridge Heater คือ ใส่ไว้ในช่องบนวัตถุ ความร้อนจะถูกส่งผ่านจากฮีตเตอร์ ไปยังวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน ตัวอย่าง เช่น ให้ความร้อนแม่พิมพ์ของเครื่องบรรจุหีบห่อ Cartridge Heater แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ High Density และ Low Density ( บางครั้งเรียกว่า High Temperature ) และั Low Temperature
การกำหนด Cartridge Heater ตัวใดเป็น High Density หรือ Low Density จะพิจารณาจากค่าWatt Density ซึ่งเป็นหน้าที่ของทางผู้ผลิต สามารถผลิต ฮีตเตอร์ ให้ตามที่ต้องการได้โดยผู้ใช้งานเพียงระบุค่า 4 ค่าเท่านั้น
ฮีตเตอร์ครีบ / ฮีตเตอร์ท่อกลม สำหรับเตาอบFinned Heater / Tubular Heater

โครงสร้างของ Tubular Hearter คือ มีขดลวดความร้อนบรรจุอยู่ในท่อโลหะ ช่องว่างระหว่างขดลวดความร้อนและท่อโลหะ จะถูกอัดแน่นด้วยผงแมกนีเซี่ยมออกไซด์ และถูกรีดลงให้มีความหนาแน่น ตามมาตรฐานวัสดุที่ใช้ทำ Tubular Heaterมีหลายชนิดต่างกันตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้
ทองแดง
ใช้กับ
น้ำสะอาด
สแตนเลส 304
ใช้กับ
อากาศที่มีการหมุนเวียน , เตาอบ , น้ำ , น้ำมัน , ของเหลว หรือในอุตสาหกรรมอาหารที่มี pH 5-9
สแตนเลส 316
ใช้กับ
อากาศที่มีการหมุนเวียน กรด , สารละลาย , สารเคมี หรือของเหลวที่มีลักษณะกัดกร่อน
อินโคลอย 800
ใช้กับ
อากาศที่ไม่มีการหมุนเวียน เช่น ในเตาอบ , น้ำ , น้ำมัน และของเหลวทั่วไป

ฮีตเตอร์ครีม (Finned Headter ) และฮีตเตอร์ท่อกลม (Tubular Heater)ฮีตเตอร์ครีบ ทำจาก Tubular Heater ที่ดัดเป็นรูปต่างๆและเพิ่มแผ่นครีบม้วนติดกับท่อฮีตเตอร์อย่างต่อเนื่องจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ส่วนของแผ่นครีบที่เพิ่มขึ้นมาจะทำให้ฮีตเตอร์สามารถถ่ายเทความร้อนได้เร็วขึ้นส่วน ฮีตเตอร์ท่อกลมคือ Tubullar Heaterที่ใช้ความร้อนโดยตรงโดยไม่ติดครีบTemperature Controller,Analog Temperature controller,Digital Temperature controller,PID Control,Fuzzy control,on-off control,เครื่องควบคุมอุณหภูมิใ
ทฤษฎี PID CONTROLproportional–integral–derivative controller (PID controller) is a generic control loop feedback mechanism widely used in industrial control systems. A PID controller attempts to correct the error between a measured process variable and a desired setpoint by calculating and then outputting a corrective action that can adjust the process accordingly.
The PID controller calculation (algorithm) involves three separate parameters; the Proportional, the Integral and Derivative values. The Proportional value determines the reaction to the current error, the Integral determines the reaction based on the sum of recent errors and the Derivative determines the reaction to the rate at which the error has been changing. The weighted sum of these three actions is used to adjust the process via a control element such as the position of a control valve or the power supply of a heating element.
By "tuning" the three constants in the PID controller algorithm the PID can provide control action designed for specific process requirements. The response of the controller can be described in terms of the responsiveness of the controller to an error, the degree to which the controller overshoots the setpoint and the degree of system oscillation. Note that the use of the PID algorithm for control does not guarantee optimal control of the system or system stability.
Some applications may require using only one or two modes to provide the appropriate system control. This is achieved by setting the gain of undesired control outputs to zero. A PID controller will be called a PI, PD, P or I controller in the absence of the respective control actions. PI controllers are particularly common, since derivative action is very sensitive to measurement noise, and the absence of an integral value may prevent the system from reaching its target value due to the control action.
A block diagram of a PID controller
Note: Due to the diversity of the field of control theory and application, many naming conventions for the relevant variables are in common use.
Control loop basics
A familiar example of a control loop is the action taken to keep one's shower water at the ideal temperature, which typically involves the mixing of two process streams, cold and hot water. The person feels the water to estimate its temperature. Based on this measurement they perform a control action: use the cold water tap to adjust the process. The person would repeat this input-output control loop, adjusting the hot water flow until the process temperature stabilized at the desired value.
Feeling the water temperature is taking a measurement of the process value or process variable (PV). The desired temperature is called the setpoint (SP). The output from the controller and input to the process (the tap position) is called the manipulated variable (MV). The difference between the measurement and the setpoint is the error (e), too hot or too cold and by how much.
As a controller, one decides roughly how much to change the tap position (MV) after one determines the temperature (PV), and therefore the error. This first estimate is the equivalent of the proportional action of a PID controller. The integral action of a PID controller can be thought of as gradually adjusting the temperature when it is almost right. Derivative action can be thought of as noticing the water temperature is getting hotter or colder, and how fast, and taking that into account when deciding how to adjust the tap.
Making a change that is too large when the error is small is equivalent to a high gain controller and will lead to overshoot. If the controller were to repeatedly make changes that were too large and repeatedly overshoot the target, this control loop would be termed unstable and the output would oscillate around the setpoint in either a constant, growing, or decaying sinusoid. A human would not do this because we are adaptive controllers, learning from the process history, but PID controllers do not have the ability to learn and must be set up correctly. Selecting the correct gains for effective control is known as tuning the controller.
If a controller starts from a stable state at zero error (PV = SP), then further changes by the controller will be in response to changes in other measured or unmeasured inputs to the process that impact on the process, and hence on the PV. Variables that impact on the process other than the MV are known as disturbances and generally controllers are used to reject disturbances and/or implement setpoint changes. Changes in feed water temperature constitute a disturbance to the shower process.
In theory, a controller can be used to control any process which has a measurable output (PV), a known ideal value for that output (SP) and an input to the process (MV) that will affect the relevant PV. Controllers are used in industry to regulate temperature, pressure, flow rate, chemical composition, speed and practically every other variable for which a measurement exists. Automobile cruise control is an example of a process which utilizes automated control.
Due to their long history, simplicity, well grounded theory and simple setup and maintenance requirements, PID controllers are the controllers of choice for many of these applications.
[edit] PID controller theory
Note: This section describes the ideal parallel or non-interacting form of the PID controller. For other forms please see the Section "Alternative notation and PID forms".
The PID control scheme is named after its three correcting terms, whose sum constitutes the manipulated variable (MV). Hence:
where Pout, Iout, and Dout are the contributions to the output from the PID controller from each of the three terms, as defined below.
Proportional term
The proportional term makes a change to the output that is proportional to the current error value. The proportional response can be adjusted by multiplying the error by a constant Kp, called the proportional gain.
The proportional term is given by:
Where
Pout: Proportional output
Kp: Proportional Gain, a tuning parameter
e: Error = SP − PV
t: Time or instantaneous time (the present)
Change of response for varying Kp
A high proportional gain results in a large change in the output for a given change in the error. If the proportional gain is too high, the system can become unstable (See the section on Loop Tuning). In contrast, a small gain results in a small output response to a large input error, and a less responsive (or sensitive) controller. If the proportional gain is too low, the control action may be too small when responding to system disturbances.
In the absence of disturbances, pure proportional control will not settle at its target value, but will retain a steady state error that is a function of the proportional gain and the process gain. Despite the steady-state offset, both tuning theory and industrial practice indicate that it is the proportional term that should contribute the bulk of the output change.
Integral term
The contribution from the integral term is proportional to both the magnitude of the error and the duration of the error. Summing the instantaneous error over time (integrating the error) gives the accumulated offset that should have been corrected previously. The accumulated error is then multiplied by the integral gain and added to the controller output. The magnitude of the contribution of the integral term to the overall control action is determined by the integral gain, Ki.
The integral term is given by:
Change of response for varying Ki
Where
Iout: Integral output
Ki: Integral Gain, a tuning parameter
e: Error = SP − PV
τ: Time in the past contributing to the integral response
The integral term (when added to the proportional term) accelerates the movement of the process towards setpoint and eliminates the residual steady-state error that occurs with a proportional only controller. However, since the integral term is responding to accumulated errors from the past, it can cause the present value to overshoot the setpoint value (cross over the setpoint and then create a deviation in the other direction). For further notes regarding integral gain tuning and controller stability, see the section on loop tuning.
Derivative term
The rate of change of the process error is calculated by determining the slope of the error over time (i.e. its first derivative with respect to time) and multiplying this rate of change by the derivative gain Kd. The magnitude of the contribution of the derivative term to the overall control action is termed the derivative gain, Kd.
The derivative term is given by:
Change of response for varying Kd
Where
Dout: Derivative output
Kd: Derivative Gain, a tuning parameter
e: Error = SP − PV
t: Time or instantaneous time (the present)
The derivative term slows the rate of change of the controller output and this effect is most noticeable close to the controller setpoint. Hence, derivative control is used to reduce the magnitude of the overshoot produced by the integral component and improve the combined controller-process stability. However, differentiation of a signal amplifies noise and thus this term in the controller is highly sensitive to noise in the error term, and can cause a process to become unstable if the noise and the derivative gain are sufficiently large.
Summary
The output from the three terms, the proportional, the integral and the derivative terms are summed to calculate the output of the PID controller. Defining u(t) as the controller output, the final form of the PID algorithm is:
and the tuning parameters are
Kp: Proportional Gain - Larger Kp typically means faster response since the larger the error, the larger the Proportional term compensation. An excessively large proportional gain will lead to process instability and oscillation.
Ki: Integral Gain - Larger Ki implies steady state errors are eliminated quicker. The trade-off is larger overshoot: any negative error integrated during transient response must be integrated away by positive error before we reach steady state.
Kd: Derivative Gain - Larger Kd decreases overshoot, but slows down transient response and may lead to instability due to signal noise amplification in the differentiation of the error.
Loop tuning
If the PID controller parameters (the gains of the proportional, integral and derivative terms) are chosen incorrectly, the controlled process input can be unstable, i.e. its output diverges, with or without oscillation, and is limited only by saturation or mechanical breakage. Tuning a control loop is the adjustment of its control parameters (gain/proportional band, integral gain/reset, derivative gain/rate) to the optimum values for the desired control response.
The optimum behavior on a process change or setpoint change varies depending on the application. Some processes must not allow an overshoot of the process variable beyond the setpoint if, for example, this would be unsafe. Other processes must minimize the energy expended in reaching a new setpoint. Generally, stability of response (the reverse of instability) is required and the process must not oscillate for any combination of process conditions and setpoints. Some processes have a degree of non-linearity and so parameters that work well at full-load conditions don't work when the process is starting up from no-load. This section describes some traditional manual methods for loop tuning.
There are several methods for tuning a PID loop. The most effective methods generally involve the development of some form of process model, then choosing P, I, and D based on the dynamic model parameters. Manual tuning methods can be relatively inefficient.
The choice of method will depend largely on whether or not the loop can be taken "offline" for tuning, and the response time of the system. If the system can be taken offline, the best tuning method often involves subjecting the system to a step change in input, measuring the output as a function of time, and using this response to determine the control parameters.
Choosing a Tuning Method
Method
Advantages
Disadvantages
Manual Tuning
No math required. Online method.
Requires experienced personnel.
Ziegler–Nichols
Proven Method. Online method.
Process upset, some trial-and-error, very aggressive tuning.
Software Tools
Consistent tuning. Online or offline method. May include valve and sensor analysis. Allow simulation before downloading.
Some cost and training involved.
Cohen-Coon
Good process models.
Some math. Offline method. Only good for first-order processes. Manual tuning
If the system must remain online, one tuning method is to first set the I and D values to zero. Increase the P until the output of the loop oscillates, then the P should be left set to be approximately half of that value for a "quarter amplitude decay" type response. Then increase D until any offset is correct in sufficient time for the process. However, too much D will cause instability. Finally, increase I, if required, until the loop is acceptably quick to reach its reference after a load disturbance. However, too much I will cause excessive response and overshoot. A fast PID loop tuning usually overshoots slightly to reach the setpoint more quickly; however, some systems cannot accept overshoot, in which case an "over-damped" closed-loop system is required, which will require a P setting significantly less than half that of the P setting causing oscillation.
Effects of increasing parameters
Parameter
Rise Time
Overshoot
Settling Time
S.S. Error
Kp
Decrease
Increase
Small Change
Decrease
Ki
Decrease
Increase
Increase
Eliminate
Kd
Small Decrease
Decrease
Decrease
NoneZiegler–Nichols method
Another tuning method is formally known as the Ziegler–Nichols method, introduced by John G. Ziegler and Nathaniel B. Nichols. As in the method above, the I and D gains are first set to zero. The "P" gain is increased until it reaches the "critical gain" Kc at which the output of the loop starts to oscillate. Kc and the oscillation period Pc are used to set the gains as shown:
Ziegler–Nichols method
Control Type
Kp
Ki
Kd
P
0.5·Kc
-
-
PI
0.45·Kc
1.2Kp / Pc
-
PID
0.6·Kc
2Kp / Pc
KpPc / 8
PID tuning software
Most modern industrial facilities no longer tune loops using the manual calculation methods shown above. Instead, PID tuning and loop optimization software are used to ensure consistent results. These software packages will gather the data, develop process models, and suggest optimal tuning. Some software packages can even develop tuning by gathering data from reference changes.
Mathematical PID loop tuning induces an impulse in the system, and then uses the controlled system's frequency response to design the PID loop values. In loops with response times of several minutes, mathematical loop tuning is recommended, because trial and error can literally take days just to find a stable set of loop values. Optimal values are harder to find. Some digital loop controllers offer a self-tuning feature in which very small setpoint changes are sent to the process, allowing the controller itself to calculate optimal tuning values.
Other formulas are available to tune the loop according to different performance criteria.
Modifications to the PID algorithm
The basic PID algorithm presents some challenges in control applications that have been addressed by minor modifications to the PID form.
One common problem resulting from the ideal PID implementations is integral windup. This can be addressed by:
Initializing the controller integral to a desired value
Disabling the integral function until the PV has entered the controllable region
Limiting the time period over which the integral error is calculated
Preventing the integral term from accumulating above or below pre-determined bounds
Many PID loops control a mechanical device (for example, a valve). Mechanical maintenance can be a major cost and wear leads to control degradation in the form of either stiction or a deadband in the mechanical response to an input signal. The rate of mechanical wear is mainly a function of how often a device is activated to make a change. Where wear is a significant concern, the PID loop may have an output deadband to reduce the frequency of activation of the output (valve). This is accomplished by modifying the controller to hold its output steady if the change would be small (within the defined deadband range). The calculated output must leave the deadband before the actual output will change.
The proportional and derivative terms can produce excessive movement in the output when a system is subjected to an instantaneous "step" increase in the error, such as a large setpoint change. In the case of the derivative term, this is due to taking the derivative of the error, which is very large in the case of an instantaneous step change. As a result, some PID algorithms incorporate the following modifications:
derivative of output In this case the PID controller measures the derivative of the output quantity, rather than the derivative of the error. The output is always continuous (i.e., never has a step change). For this to be effective, the derivative of the output must have the same sign as the derivative of the error.
setpoint ramping In this modification, the setpoint is gradually moved from its old value to a newly specified value using a linear or first order differential ramp function. This avoids the discontinuity present in a simple step change.
setpoint weighting Setpoint weighting uses different multipliers for the error depending on which element of the controller it is used in. The error in the integral term must be the true control error to avoid steady-state control errors. This affects the controller's setpoint response. These parameters do not affect the response to load disturbances and measurement noise.


วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2551

บริษัท ไออีเอส อิเล็คทริค จำกัด >IES ELECTRIC CO.,LTD >Instrument&Automation THAILAND

IES ELECTRIC CO.,LTD
บริการสินค้าสำหรับโรงงานอุตสหกรรมบริการสำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อโรงงานและเจ้าหน้าที่วิศวกรซ่อมบำรุงและฝ่ายช่างทุกท่าน
http://www.ies-thailand.com/ยินดีต้อนรับสู่ ผลิตภัณฑ์และบริการจำหน่าย ตัวควบคุมอุณหภูมิ เครื่องวัด เครื่องมือวัด อัตโนมัติ Temperature Controller,proximity,photo switch,solid state relay,digital counter,meter และอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานต่าง ๆหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งทางบริษัทเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าที่มีมาตรฐานทั่วทุกมุมโลก ยุโรป อเมริกา ออสเตรีย และเอเชีย Hot Line โทร:089-896-7254, หรือ 02-199-1147 , 02-199-1148 Fax:02-199-1149
Product Categories
Temperature Controller
KOYO Encoder
Digital Preset Counter KOYO
TOHO Temperature Controller
Photo Sensor
Hybrid Recorder/OHKURA
Pressure transducer
Switching Power Supply
Thermocouple/RTD/PT100
POWER ANALYZER
Multifunction Power Meter
PILZ/Emergency Safety Relays
Soft Start Motor Controller
Paperless Recorder
Digital Indicator
Analog Temperature
Relay Module
Analog Panel Meter
Blower/cross flow fan
Centrifugal Fans
COMMONWEALTH
Area Sensor
Fan and Filter
AXIAL FAN SUNON
INFRARED HEATER
BOBBIN HEATER
Strip Heater
Coil Finned Heater
Cartridge Heater
Immersion Heater
Band Heater
Bridge rectifier
RTD Transmitter
Humidity
Digital Panel Meter
Heater
baumer electric
Proximity Switch
High power semiconductor
Transmitter/Converter
Three Phase Power Regulator
Solid State Relay
PH Controller
Tower Light
Load Cell
Semiconductor Devices
Power Module
Rectifier diode & thyristor
Automatic Controller & Instrument Components
Stepper Motor Counter
Timer
Temperature Controller
Insulation Resistance Tester
Digital Panel Meter
Power Control & Protection Components
Load Break Switch
Residual Current Devices
Magnetic Core
Motor Protection Circuit Breaker
Moulded case circuit breaker
Earth leakage circuit breaker
DC & AC contactors
Thermal over load relay
H.R.C Fuse
Electrics& Safety components
LED Pilot Light
push button,pilot light,selector switch
Based LED bulb
LED display
LED Warning Light
LED stack light
Axial AC Fan
Induction Motor
Cable Glands
Therminal Blocks
Pre-insulate and naked Therminal
Cable Lugs
Buzzer &Motor siren
Bus-bar Insulators
Electrical cabinet lock series
Construction Electrics
Surge protector
Watt Hour Meter
Digital Thermostat
Thermal circuit breaker
Light control sensor
Wall Switches
Current Shunt
Current Transformer
Brand Name
AECO
ASCO
Asahi
Brainchild
Brannan
CARLO
CIRCUTOR
COPAL
CHUAN HSIN
Cabur
Camyork
celduc
DATASENSOR
Daiichi
Dixell
DIGICON
Dwyer
Eddox
ECOFIT
EROELECTRONIC
Fluke
Fenwal
GEFRAN
HONSBERG
HIOKI
HITROL
HENGSTLER
ifm
ISOTECH
ISUZU
JOVEN
Kubler
Kyoritsu
Kyokuto
KYOWA
Legrand
LINE SEIKI
Leuze electronic
MERZ
M-SYSTEM
Microstrain
MEM
NAGANO
nivelco
ND
OPTEX
ORBIS
PEPPERL+FUCHS
PILZ
Parker
PATLITE
Proxitron
RIKO
RENSE
RAINBOW
SANGI
SunX
SUPERLAMP
ฝากขายสินค้าติดต่อที่นี่ThaiBlog.info


http://ies-electric.blogspot.com/
http://koyo-ies-koyo.blogspot.com/
http://koyo-ies-thailand.blog.mthai.com/
http://temp-linking.blogspot.com/
http://ies-meanwell.blogspot.com/
http://pilz-pilz.blogspot.com/
http://pilz-ies-pilz-thailand.blog.mthai.com/
http://proximity-switch-ies.blogspot.com/
http://solid-state-relay-ies.blogspot.com/
http://temperaturecontroller-weeaun.blogspot.com/
http://tes-meter-iesmart.blogspot.com/
http://thermocouple-ies.blogspot.com/

http://www.ies-thailand.com
http://www.siaminstrument.comป้ายกำกับ: